اهرم چندکاره

برای برداشتن سقف یا سر کندو و جدا کردن قاب های چسبیده به هم توسط موم و خارج کردن قاب ها از کندومورد استفاده قرار میگیرد

اهرم چند کاره ای برای جدا کردن کندو و تراشیدن آن است . وقتی کندوها سنگین باشند و محکم به هم بچسبند ، طول 10 اینچی (25 سانتی متری) مناسبترین اهرم به شمار می رود.

برای برداشتن سقف یا سر کندو و جدا کردن قاب های چسبیده به هم توسط موم و خارج کردن قاب ها از کندومورد استفاده قرار میگیرد

اهرم چند کاره ای برای جدا کردن کندو و تراشیدن آن است . وقتی کندوها سنگین باشند و محکم به هم بچسبند ، طول 10 اینچی (25 سانتی متری) مناسبترین اهرم به شمار می رود.

بیشتر

اهرم چندکاره یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم