شبکه ملکه

بهتر است از اواسط تیر ماه شبکه ملکه «جداگر ملکه»را در بالای منطقه پرورش نوزادان نصب کنیم و با شروع فصل پاییز عسل آن را برداشت کنیم.

وظایف زنبوردار در فصل پاییز

بهتر است از اواسط تیر ماه شبکه ملکه «جداگر ملکه»را در بالای منطقه پرورش نوزادان نصب کنیم و با شروع فصل پاییز عسل آن را برداشت کنیم.

وظایف زنبوردار در فصل پاییز

بیشتر

شبکه ملکه یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
  • صفحه ی مشبکی است که قطر سوراخ ها و یا فاصله ی شکاف ها و یا میله های آن به اندازه ای است که فقط زنبورهای کارگر می توانند از آن عبور کنند و در واقع مانع عبور ملکه و زنبورهای نر می گردد. لذا ملکه در زیر آن محدود شده و در شان های زیر شبکه ی ملکه تخم گذاری می کند. بهتر است از اواسط تیر ماه شبکه ملکه «جداگر ملکه»را در بالای منطقه پرورش نوزادان نصب کنیم و با...

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم