عسل رازیانه

خواص دارویی:

بهبود سوء هاضمه و نفخ ، به عنوان خلط آور ضدعفونی کننده در التهاب خفیف دستگاه تنفسی فوقانی بهبود سرفه و التهاب نایژه ها ، بهبود درد ناشی از فتق کشاله ران و قاعدگی دردناک ، مدر ، افزاینده شیر مادر ، قاعده آور ، تسهیل زایمان ، افزاینده میل جنسی در زنان ، به صورت موضعی به عنوان ضد میکروب نیز استفاده می شود .

منطقه رویش:

شمال ایران ،اصفه...

خواص دارویی:

بهبود سوء هاضمه و نفخ ، به عنوان خلط آور ضدعفونی کننده در التهاب خفیف دستگاه تنفسی فوقانی بهبود سرفه و التهاب نایژه ها ، بهبود درد ناشی از فتق کشاله ران و قاعدگی دردناک ، مدر ، افزاینده شیر مادر ، قاعده آور ، تسهیل زایمان ، افزاینده میل جنسی در زنان ، به صورت موضعی به عنوان ضد میکروب نیز استفاده می شود .

منطقه رویش:

شمال ایران ،اصفهان و شهرکرد

فصل برداشت :

اوایل شهریور ومهر ماه

بیشتر

عسل رازیانه هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.