عسل زول

خواص دارویی :

دیابت ، فشار خون ، قند و چربی خون

منطقه رویش :

ارتفاعات زاگرس و بختیاری

خواص دارویی :

دیابت ، فشار خون ، قند و چربی خون

منطقه رویش :

ارتفاعات زاگرس و بختیاری

بیشتر

عسل زول یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم