کاردک

 برای تراشیدن موم اضافی و چسبیده به دیواره کندو و قاب ها استفاده می شود.

کاردک یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم