عسل جاوشیرکما

خواص دارویی :

باز کننده گرفتگی ها و انسدادمجاری تنفسی، معجون مقوی اعصاب و برطرف کننده درد مفاصل ، اعتدال دهنده ، تسکین لغوه و صرع ، مفید برای بیماری های دماغی ،ضد تشنج و رعشه ، تقویت بینایی، برطرف کننده سستی اعصاب

منطقه رویش :

جنوب استان فارس

فصل برداشت :

اردیبهشت ماه

خواص دارویی :

باز کننده گرفتگی ها و انسدادمجاری تنفسی، معجون مقوی اعصاب و برطرف کننده درد مفاصل ، اعتدال دهنده ، تسکین لغوه و صرع ، مفید برای بیماری های دماغی ،ضد تشنج و رعشه ، تقویت بینایی، برطرف کننده سستی اعصاب

منطقه رویش :

جنوب استان فارس

فصل برداشت :

اردیبهشت ماه

بیشتر

عسل جاوشیرکما هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.