رطوبت

رطوبت یا اب موجود در عسل فاکتور مهمی است که خواص فیزیکی عسل از جمله شکرک زدن را تحت تاثیر قرار میدهد.این فاکتور توسط دستگاه رفرکتومتر اندازه گیری میشود به این صورت که با عبور نور پلاریزه به قطره عسل و اصلاح دما میزان رطوبت عسل تخمین زده میشود.

رطوبت یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
  • رطوبت یا اب موجود در عسل فاکتور مهمی است که خواص فیزیکی عسل از جمله شکرک زدن را تحت تاثیر قرار میدهد.این فاکتور توسط دستگاه رفرکتومتر اندازه گیری میشود به این صورت که با عبور نور پلاریزه به قطره عسل و اصلاح دما میزان رطوبت عسل تخمین زده میشود.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم