دودی استنلس استیل

جهت آرام کردن زنبور ها و دورکردن زنبور از زنبوردار و جلوگیری از گزش.

وسیله ای است که در منبع آن ماده ای مثل علف خشک وکاه،پارچه کهنه ،تراشه های چوب و غیره سوزانده می شود تا دود تولید کند.

يكي از وسيله ها جهت آرام کردن زنبور ها ،مهار كردن يا دور كردن جمعيت هاي زنبورعسل از محل استقرار  و جلوگیری از گزش آنها دود است. چون آنها از دود و گاز حاصل ا...

جهت آرام کردن زنبور ها و دورکردن زنبور از زنبوردار و جلوگیری از گزش.

وسیله ای است که در منبع آن ماده ای مثل علف خشک وکاه،پارچه کهنه ،تراشه های چوب و غیره سوزانده می شود تا دود تولید کند.

يكي از وسيله ها جهت آرام کردن زنبور ها ،مهار كردن يا دور كردن جمعيت هاي زنبورعسل از محل استقرار  و جلوگیری از گزش آنها دود است. چون آنها از دود و گاز حاصل از سوختن مواد چوبي ناخوشايند بوده و ميترسند. بنابراين هنگام دود محل خود را ترك كرده وبه نقاط كم دود كندو ميروند .رنبوردارها نيز از اين رفتار زنبور استفاده كرده و از این دستگاهها که توليد دود ميكند را استفاده کرده و اجسام نيم سوخته را كه در حال دود كردن هستند در داخل انها قرار داده و در هنگام بازديد از كندوها و يا انتقال دادن كندوها به نقاط ديگر از انها استفاده ميكنند واما دود زیاد باعث عصبانیت زنبورها شده و باعث حمله و نیش زدن زنبورها میشود.  .

وسیله ای است که در منبع آن ماده ای مثل علف خشک وکاه،پارچه کهنه ،تراشه های چوب و غیره سوزانده می شود تا دود تولید کند.

بیشتر

دودی استنلس استیل یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم