تخته موم دوز

جهت موم دوزی و ایجاد قاب های جدید استفاده می شود.

قطعه چوبي است كه ابعاد ان كمي كوچكتر از ابعاد قاب كندو است .جهت موم دوزی و ایجاد قاب های جدید استفاده می شود.

جهت موم دوزی و ایجاد قاب های جدید استفاده می شود.

قطعه چوبي است كه ابعاد ان كمي كوچكتر از ابعاد قاب كندو است .جهت موم دوزی و ایجاد قاب های جدید استفاده می شود.

بیشتر

تخته موم دوز یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم