ارزان شد! آزمون فروکتوز به گلوکزF/G نمایش بزرگتر

آزمون فروکتوز به گلوکزF/G

گلوکز نسبت دو قند مهم موجود در عسل را به ما نشان می دهد و روشی غیر دستگاهی است .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

فروکتوز و گلوکز دو قند ساده (منو ساکارید) هستند که از شکستن ساکارز توسط زنبور عسل حاصل می شوند که در عسل های نرمال بایستی این آیتم بین 0/9 تا 1 باشد. این آیتم برای تشخیص کیفیت عسل های کنار و یا عسلهایی که زنبور آنها با موادی غیر از شکر تغذیه شده باشد مناسب است.

آزمایشگاه شیمی تخصصی عسل

سنجش کیفیت عسل