فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاه آدرس فروشگاه ساعت کاری
شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران نجف آباد خیابان شریعتی ابتدای خیابان 15 خرداد مرکزی 85136-69114 نجف آباد

تلفن: 03142610655
فکس: 03142623867
ایمیل: shtzanbordaran@gmail.com

دوشنبه:  8 - 13 صبح

سه شنبه:  8 - 13 صبح

چهارشنبه:  8 - 13 صبح

پنج شنبه:  8 - 13 صبح

شنبه:  8 - 13 صبح

یک شنبه:  8 - 13 صبح

فروشگاه شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران نجف آباد خیابان شریعتی ابتدای خیابان 15 خرداد مرکزی 85136-69114 نجف آباد

تلفن: 031-42610655
فکس: 031-42610655
ایمیل: shtzanbordaran@gmail.com

دوشنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

سه شنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

چهارشنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

پنج شنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

جمعه:  تعطیل

شنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

یک شنبه:  8 - 13 صبح 16 - 22 شب

آزمایشگاه شیمی تخصصی عسل خیابان شریعتی ابتدای خیابان 15 خرداد مرکزی 85136-69114 نجف آباد

تلفن: 031-42610655
فکس: 031-42610655
ایمیل: shtzanbordaran@gmail.com

دوشنبه:  8 - 13 صبح

سه شنبه:  8 - 13 صبح

چهارشنبه:  8 - 13 صبح

پنج شنبه:  8 - 13 صبح

جمعه:  تعطیل

شنبه:  8 - 13 صبح

یک شنبه:  8 - 13 صبح